Menu

Ny kunstgræsbane på Lyseng

Indsamling: Støt en ny kunstgræsbane på Lysengs anlæg

Jyllands største fodboldklub samler ind til en ny kunstgræsbane på den eksisterende opvisningsbane nærmest ved klubhuset.

Du kan i 2024 give en skattefradragsberettiget donation til projetet gennem DBU-gaveindsamling på dette link.

Den 3. februar 2023 meddelte Aarhus Kommune, Sport & Fritid, at de har indstillet Lysengs nye kunstgræsbane til et støttebeløb på 5,992 mio. kr. inkl. moms fra anlægspuljen.

Det betyder, at projektet nu går ind i en ny fase, hvor IF Lyseng skal skaffe restfinansieringen til det nye kunstgræsanlæg via donationer, sponsorater og andre aktiviteter samt et kommunegaranteret lån.

Aktuelt er kunstgræsprojektet i april/maj 2024 sendt i udbud hos fem udvalgte leverandører.

 

 

Hvorfor en ny kunstgræsbane?

Plads og træningstid til alle - Aktiviteter året rundt - Styrket klubliv tæt på klubhuset - Kvalitet i træning og kampe

Med næsten 1.800 medlemmer og status som et af de mest velfungerende foreninger for børn og unge i Aarhus Kommune og som Jyllands største fodboldklub har IF Lyseng et stærkt behov for mere banekapacitet året rundt. Vi ønsker at tilbyde både eksisterende og kommende medlemmer de bedst mulige rammer om træning og kampe året rundt.

Ved at etablere en ny kunstgræsbane på opvisningsbanen tættest ved klubhuset, kan vi samtidig styrke det stadigt bedre klubliv i og omkring klubhuset og Café Ræven for medlemmer og besøgende på anlægget. Forestil dig en fodboldklub, hvor der altid er fuld aktivitet med træning eller kampe for spillere i alle aldersklasser - lige uden for klubhuset

Vi er pressede på pladsen hele året, men vi har særligt behov for mere kapacitet i vinterperioden fra 1. november til 31. marts. I den periode kan vi ikke benytte græsbanerne, og vi har blot en 11-mands- og en 8-mandsbane på kunstgræs til rådighed for næsten 2.000 medlemmer. Fodbold er blevet en helårssport. Vi har brug for flere træningstider, mere træningsplads og større mulighed for at kunne programsætte kampe såvel på hverdagsaftener som i weekender hele året rundt.

Hvad samler vi ind til?
Projektet består af flere etaper. Vi samler ind til at anlægge Etape 1 af vores helhedsplan for faciliteter på Lyseng bestående af en fuld kunstgræsbane på den nuværende opvisningsbane samt tre tilstødende opvarmnings- og træningsarealer på størrelse med 5-mandsbaner.

Arealerne bliver oplyst og kan derfor benyttes året rundt til træning og kampe. Vi har så akut behov for mere kunstgræskapacitet på Lyseng, at vi går efter at kunne tage det nye kunstgræsanlæg i brug allerede til vintersæsonen 2024/2025.

Anlægget er planlagt med den optimale beskyttelse mod afledning og udvaskning af mikroplast fra kunstgræs og granulat-infill. Vi lægger stor vægt på at overholde de miljøstandarder, der gælder i dag, og vi lægger vægt på, at de nye baner bliver af så høj spilleteknisk kvalitet som muligt. Vi har dygtige rådgivere, som skal sikre, at vi træffer de rigtige valg, når vi anlægger banen. Vi har LB Consult som bygherrerådgiver og arbejder efter en helhedsplan, som er udviklet af Pluskontoret Arkitekter.

Hvor meget skal man bidrage med?
Vi er taknemmelige for alle bidrag til et nyt kunstgræsanlæg på Lyseng.

Hver en krone tæller. Vi skal selv skaffe finansiering til anlæg og drift af størsteparten af anlægget.

Hvordan støtter man?

Privatpersoner eller enkeltmandsvirksomheder:
Vi har oprettet en gaveindsamling gennem DBU. Gå til gaveindsamling på dette link.

Som privatperson eller enkeltmandsvirksomhed (CVR-nummer) kan du inden udgangen af 2024 trække donationer til velgørende foreninger på i alt op til 17.700 kr. fra i skat. Selskaber kan fratrække donationer på op til 15 pct. af den skattepligtige indkomst.

Du kan betale med MobilePay eller Dankort 

Indsamlingen sker via DBU, som administrerer din indbetaling og indberetter din donation til SKAT. Når du donerer din støtte, bestemmer du helt selv, om du vil støtte anonymt, eller om IF Lyseng må kende dit navn og offentliggøre navn og donation som led i indsamlingen.

Hvis du donerer med navn, vil IF Lyseng Fodbold kunne offentliggøre dit navn og din donation. Vi må ikke give andre modydelser efter reglerne for gaveindsamlinger.

Hvis du donerer anonymt, vil din donation fortsat være fradragsberettiget og blive indberettet til SKAT af DBU, men IF Lyseng vil ikke få at vide, at du har doneret penge til projektet.

Gaveindsamlingen vil løbe til 31. december 2024.

Virksomheder - Bliv sponsor:
Såfremt du som virksomhed ønsker at støtte IF Lysengs kunstgræsprojekt som led i en sponsoraftale og markedsføring af virksomheden, drøfter vi gerne, hvad vi kan bidrage med af modydelser til profilering af din virksomhed. Vi skræddersyr meget gerne et sponsorat til din virksomhed.

Kontakt fungerende klubansvarlig Henrik Brandt, henrik@lyseng.dk, tlf. 29210972.

Hvad er Etape 1?
Etape 1 omfatter et anlæg på i alt ca. 13.500 kvadratmeter, og har et anlægsbudget på 12,355 mio. kr. Anlægget består af en 11-mands kunstgræsbane ved klubhuset samt et tilstødende opvarmnings- og træningsanlæg med tre mindre banearealer. Anlægget bliver oplyst og beregnet til helårsbrug.

Vi har i februar 2023 fået foreløbig tilsagn fra Aarhus Kommunes anlægspulje om et tilskud til projektet på 5,992 mio. kr. inkl. moms. Restfinansieringen skal ske gennem IF Lysengs egne midler eller gennem et kommunegaranteret lån. Vi står dermed over for den største og vigtigste investering i IF Lysengs historie. Vi har brug for al den opbakning, vi kan få til at få projektet helt i mål.

Du kan se en skitse over anlæggets placering her:


Du kan læse hele ansøgningen til Aarhus Kommunes anlægspulje her.

Hvad er IF Lyseng Fodbolds fremtidsplaner for anlægget?
IF Lyseng Fodbold er en forening i rivende udvikling. Siden vi fik det første kunstgræsanlæg på Lysengs anlæg i 2011, er foreningen vokset med næsten 900 nye medlemmer. Samtidig har vi oplevet en voldsomt stigende kvalitet af vores træning og vores sportslige niveau hos ungdom. Vi er i dag et af landets absolut førende fodboldmiljøer for børn og teenagere på alle niveauer.

IF Lyseng ønsker som forening at have plads til alle. Vi vil have gode tilbud på alle niveauer fra lokalt breddeniveau til nationalt eliteniveau. Muligheden for at kunne træne på kunstgræs til hverdag året rundt er en helt afgørende faktor i klubbens fortsatte udvikling.

IF Lyseng er som fodboldklub en fantastisk succeshistorie. Vi er allerede særdeles stærke som forening for børn og unge fra lokalområdet og hele Østjylland. Især som teenageklub er vi i dag en af de allerstørste og vigtigste fodboldklubber i hele Danmark. Vi har et stort ansvar for at sikre et godt fodboldmiljø for børn og unge på alle niveauer.

Vi ønsker i de kommende år også at styrke vores position som et relevant tilbud for ældre spillere med lyst til motionsfodbold og social fodbold på alle niveauer.

Når vi får det nye kunstgræsanlæg, vil vi samtidig styrke samarbejdet yderligere med Aarhus Efterskole og lokale folkeskoler samt måske tage et par fodboldklubber for studerende lidt under vingerne, så de tusindvis af tilflyttede studerende i Aarhus Kommune også får bedre muligheder for at træne og spille fodbold året rundt.

Vores vision for foreningen er som følger:

”IF Lyseng Fodbold skal være et af Danmarks stærkeste kraftcentre for fodboldrelaterede aktiviteter på alle niveauer og for alle målgrupper’’

Hvad er de næste etaper i helhedsplanen?
IF Lyseng har i samarbejdet med Pluskontoret Arkitekter foretaget en grundig analyse af vores nuværende og fremtidige facilitetsbehov. Vi har udarbejdet en helhedsplan, som viser vores vision for fremtidens Lyseng.

Den samlede vision består af tre deletaper, hvoraf vi nu tager hul på Etape 1:

  • Etape 1 (2024): Ny kunstgræsbane og tilstødende opvarmnings- og træningsanlæg på de nuværende opvarmningsbane.
  • Etape 2 (2025-2026): Skillsareal til individuel- og holdtræning på det nyindrettede træningsareal tæt på klubhuset samt evt. etablering af en lille tribune, så spillere og tilskuere kan være i tørvejr til træning og kampe.
  • Etape 3 (2026). Fornyelse af det eksisterende kunstgræsanlæg på Lyseng med nyt baneunderlag.
  • Etape 4: Udvidelse af klubhuset med omklædningsrum, opholdslokaler, kontorlokaler, depotplads, styrketrænings- og behandlingsfaciliteter samt sociale faciliteter.

Foruden helhedsplanen, skal vi i løbet af 2025-2026 have fornyet kunstgræsdækket på den eksisterende kunstgræsbane. Dette projekt forventes at ville koste 2,5-3,5 mio. kr. I vinteren 2022/2023 foretog vi en række miljøforbedringer på det eksisterende anlæg med nye adgangsforhold med såkaldte granulatsluser og skærpet sikring mod afledning af gummigranulat og mikroplast fra banen.

Miljøforhold på IF Lysengs kunstgræsbaner
Vi bygger efter gældende miljøstandarder og er fuldt opmærksomme på, at der skal træffes foranstaltninger (granulatspær, sluse, vedligeholdelse etc.) for at mindske udslip af gummigranulat fra banen, hvis vi vælger en bane med infill af gummigranulat.

Vi afsøger mulighederne for at etablere en bane med såkaldt nonfill-underlag helt uden tilførelsen af infill. Samtidig forebeholder vi os fortsat muligheden for at etablere det nye kunstgræsanlæg med gummigranulat som 'infill', selv om dette materiale skal udfases i de kommende år som følge af nye EU-bestemmelser. 

Vi følger udviklingen på området og indgår i dialog med Aarhus Kommune om banens endelige udformning. Kunstgræsbaner kan efter deres levetid genindvindes til råmaterialer og genbruges.

dette link kan du læse et notat fra Aarhus Kommune, Sport & Fritid fra februar 2023 om miljøpåvirkninger fra kunstgræsbaner.

Du kan læse hele helhedsplanen for IF Lyseng Fodbolds faciliteter fra Pluskontoret Arkitekter her

 

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikke videre på siden, accepterer du vores brug af cookies
Luk