Menu

Nytårskuren løftede sløret for nye tiltag

image
Henrik Brandt
18. januar 2020 kl. 22:33

Nytårskuren i IF Lyseng den 17. januar var både en varm tak for en fantastisk sæson og startskuddet til at involvere nye kræfter og igangsætte en række sportslige og sociale tiltag, der skal gøre IF Lyseng til et endnu bedre fodboldmiljø i fremtiden.

Over 60 fremmødte trænere og ledere fra IF Lyseng Fodbold til Nytårskuren i klubhuset fredag aften den 17. januar nød først og fremmest en hyggelig aften med god mad og underholdende røverhistorier fra den tidligere landsholdsspiller Martin Jørgensens karriere i klubber som Ryomgård, AGF, Udinese og Fiorentina.

Inden Martin Jørgensens underholdende og til tider tankevækkende tilbageblik på en fantastisk karriere bød klubformand Tom Helligsøe de forsamlede trænere og ledere velkommen ved at se tilbage på en stærk sæson. Alle fremmødte trænere og ledere fik en varm tak for indsatsen i det forgangne år.

Tom Helligsøe lagde ikke skjul på, at klubben kronisk er udfordret på både økonomi og menneskelige ressourcer. IF Lyseng havde som Jyllands største fodboldklub i 2019 et rekordstort medlemstal. Med DBU-ungdomslicenser hos såvel drenge som piger samt gode tilbud på stort set alle niveauer fra de yngste børn til de ældste old boys er klubben for tiden i rivende udvikling. De fremmødte kunne være stolte af at være en del af klub i fremdrift såvel i forhold til den fodboldfaglige udvikling i trænerstaben og på de forskellige hold som i forhold til det sociale miljø i og omkring klubben.

Bestyrelsen har længe arbejdet på at styrke klubbens organisation og involveringen af nye frivillige i klubben. En del af processen har været projektet ’IF Lyseng som fremtidens fodboldmiljø’, som i 2019 med støtte fra foreningspuljen under DIF/DGI har givet klubben mulighed for at se sig selv efter i sømmene og anvise nye veje fremad.

På nytårskuren redegjorde projektleder Henrik Brandt ganske kort for nogle af de forbedringstiltag, som er sat i gang som udløber af projektet og ikke mindst de mange ideer fra klubseminaret den 17. november sidste år.

Handlingsplanen for det videre forløb inklusive ideerne fra klubseminaret kan downloades her.

Læs lidt mere om nogle af de kommende tiltag her:

Stærkere vision:
En stærk vision skal fremover være bærende for klubbens arbejde på alle niveauer. Visionen hedder:

IF Lyseng Fodbold skal være et af Danmarks stærkeste kraftcentre for fodboldrelaterede aktiviteter på alle niveauer og for alle målgrupper’’

Kraftcenter’ betyder, at man under samme ’paraply’ er ambitiøs, dynamisk, strategisk tænkende og sætter høje standarder for alt, man foretager sig. Man sætter ikke geografiske begrænsninger på. Man kan både være et kraftcenter for det nære lokalområde og et kraftcenter i en mere regionale eller national sammenhæng.

Fodboldrelaterede aktiviteter’ breder fodboldbegrebet en anelse ud. Fodbold er kernen, men er det nødvendigt at tænke ud af boksen og ændre på spilleformerne eller inddrage fitness, løb, svømning, motionsaktiviteter osv. i lokalområdet for at fastholde eller aktivere forskellige målgrupper og skabe en stærk organisation, så gør man det.

’På alle niveauer og for alle målgrupper’ betyder, at man arbejder med de bedste og har ambitioner. Men man prioriterer alle niveauer, stiller krav om rummelighed, kvalitet og innovation i tilbuddene til alle målgrupper og sorterer ikke bevidst eller ubevidst børn og unge fra i de valg og prioriteringer, man gør i klubben.

Anerkendelse af trænere og ledere gennem medlemskab
Ca. 170 trænere og ledere er tilknyttet de forskellige hold og årgange i IF Lyseng. De gør et fantastisk arbejde, men der har hidtil ikke været tradition for, at trænere og ledere nødvendigvis var medlem af klubben.

I 2020 inviteres alle trænere og ledere med formelle poster i foreningen til at blive gratis medlem af foreningen med fuld stemmeret og formel mulighed for indflydelse på klubbens retning. Som endnu en påskønnelse kunne trænere og ledere på nytårskuren få ’taget mål’ til lækre Hummel regnjakker, som er doneret til klubbens frivillige gennem en bevilling fra Nordea-fondens lokalpulje.

Den sportslige ledelse af klubben er allerede styrket med ansatte børneansvarlige og sportschefer, kampfordeler samt for tiden en breddekonsulent. En del af processen er samtidig en styrket rekrutteringsproces af trænere og ledere og øget fokus på intern og ekstern uddannelse og på at involvere klubbens børn og unge mere i træner- og ledergerningen. Har man som spiller, forælder eller måske nytilflyttet til byen lyst at blive tilknyttet et stadigt bedre fungerende trænermiljø i IF Lyseng fodboldfagligt og socialt, skal man ikke holde sig tilbage.

Bedre trænings- og klubmiljø for alle børn og unge
I løbet af foråret vil ’Lyseng Lab’ (arbejdstitel) se dagens lys. Her vil der som supplement til holdtræningerne blive mulighed for børn og unge for at træne ekstra skills og færdigheder i eftermiddagstimerne sammen med kyndige trænere. Træningerne er åbne for alle uanset færdigheder. Det afgørende er motivation til at træne, lære og hygge sig med venner og holdkammerater på tværs af hold. Til mange af aktiviteterne må man gerne tage venner med, som ikke er medlem af klubben (mere info følger).

Samtidig får klubhuset i de kommende uger yderligere en ansigtsløftning takket være en bevilling fra Nykredits Fond og foreningspuljen. Nye møbler, nye hyggekroge, mulighed for lektielæsning inden træningen og måske lidt spil med vennerne bliver en større del af hverdagen i IF Lysengs klubhus i det kommende år.

Nye vedtægter og udvalg
Et ad hoc-udvalg arbejder frem mod forårets generalforsamling på at modernisere foreningens vedtægter. Herunder er ambitionen at skabe plads til og finde nye kandidater til to nye permanente udvalg samt et ad hoc-udvalg, som skal styrke klubbens daglige ledelse og miljø.

Sportsudvalget
Sportsudvalget får med reference til bestyrelsen det daglige ansvar for at sikre en positiv udvikling fodboldfagligt og sportsligt i IF Lyseng Fodbold. Udvalget skal sikre, at IF Lyseng fodboldfagligt og sportsligt er en attraktiv forening for medlemmerne, som samlet lever op til visionen for foreningens virksomhed på alle aldersgrupper og alle sportslige niveauer. Udvalget skal være tæt på den sportslige udvikling, herunder spiller- og trænersituationen på de enkelte hold og løbende følge op på udviklingen som sparringspartner for de enkelte hold- og årgangsansvarlige. Udvalget fordeler opgaverne som kontaktperson/sparringspartner for de enkelte hold/årgange imellem sig.

Klubudvalget
Klubudvalget får med reference til bestyrelsen ansvar for at styrke liv og trivsel i klubhuset og foreningen som helhed samt for at skabe et levende, rummeligt og aktivt foreningsmiljø med inddragelse af medlemmer, forældre og andre interessenter i lokalområdet. Udvalget har ansvar for indretning og trivsel i klubhuset og for små og store sociale arrangementer, som kan bidrage til at styrke medlemmernes trivsel og sociale tilknytning til de enkelte hold og årgange og foreningen som helhed. Underudvalg for forskellige eksisterende og kommende aktiviteter i klubben vil få reference til og en sparringspartner i Klubudvalget.

Kommunikations/facilitetsudvalg (ad hoc)
Dette midlertidige udvalg skal give klubbens interne og eksterne kommunikation og arbejdet med eksterne partnere og sponsorer et serviceeftersyn, og det skal ikke mindst gøre sig nogle overvejelser om, hvordan fremtidens faciliteter i og omkring IF Lyseng skal se ud, hvis klubbens vision skal realiseres. Det er ingen hemmelighed, at IF Lyseng allerede i dag er udfordret på banekapacitet. Derfor skal man i gang med at finde kreative kortsigtede og langsigtede løsninger, så visionen om at gøre IF Lyseng til et kraftcenter for alle niveauer, aldersgrupper og fodboldformer kan realiseres i fremtiden.

Den samlede opgavebeskrivelse og bemandingsplan for udvalgene er under udarbejdelse. Har du lyst at høre mere om opgaverne og mulighederne for at blive en del af de kommende udvalg med særdeles spændende ansvarsområder, kan du kontakte Henrik Brandt (29210972, henrik.brandt@idkon.dk). Hold dig ikke tilbage!

Yderligere information:
Download situationsrapporten ’IF Lyseng som fremtidens fodboldmiljø
Download ’Handlingsplan for IF Lyseng som fremtidens fodboldmiljø

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikke videre på siden, accepterer du vores brug af cookies